TUNTUTAN BERSABAR DALAM ALQURAN

Kongsikan di


[1] Orang beriman disuruh bersabar dan meningkatkan kesabaran
ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ٱﺻْﺒِﺮُﻭا۟ ﻭَﺻَﺎﺑِﺮُﻭا۟ ﻭَﺭَاﺑِﻂُﻮا۟ ﻭَٱﺗَّﻘُﻮا۟ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
(Ali Imran – 3:200)
[2] Sabar baru bernilai kalau dilakukan karena mengharap ridlo Allah
ﻭَٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭا۟ ٱﺑْﺘِﻐَﺎٓءَ ﻭَﺟْﻪِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺃَﻗَﺎﻣُﻮا۟ ٱﻟﺼَّﻠَﻮٰﺓَ ﻭَﺃَﻧﻔَﻘُﻮا۟ ﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَٰﻬُﻢْ ﺳِﺮًّا ﻭَﻋَﻼَﻧِﻴَﺔً ﻭَﻳَﺪْﺭَءُﻭﻥَ ﺑِﭑﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ٱﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔَ ﺃُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋُﻘْﺒَﻰ ٱﻟﺪَّاﺭِ
Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),
(Ar-Ra’d – 13:22)
[3] Menjadikan sabar sebagai pegangan dalam menghadapi ujian hidup
ﻳَٰٓﺄَﻳُّﻬَﺎ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ٱﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮا۟ ﺑِﭑﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَٱﻟﺼَّﻠَﻮٰﺓِ ۚ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ٱﻟﺼَّٰﺒِﺮِﻳﻦَ
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Al-Baqarah – 2:153)
[4] Meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai orang yang sabar (Qs.2:153)
[5] Berdoa kepada Allah agar mencurahkan kesabaran
ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻨﻘِﻢُ ﻣِﻨَّﺎٓ ﺇِﻻَّٓ ﺃَﻥْ ءَاﻣَﻨَّﺎ ﺑِـَٔﺎﻳَٰﺖِ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻟَﻤَّﺎ ﺟَﺎٓءَﺗْﻨَﺎ ۚ ﺭَﺑَّﻨَﺎٓ ﺃَﻓْﺮِﻍْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺻَﺒْﺮًا ﻭَﺗَﻮَﻓَّﻨَﺎ ﻣُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami”. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)”. (Al-A’raf – 7:126)
loading...

0 Response to "TUNTUTAN BERSABAR DALAM ALQURAN"

Post a Comment