Taubatnya seorang Muslim

Kongsikan di
Image result for Taubatnya seorang Muslim


Sahabat yang dirahmati oleh Allah Swt. Iman seoran gmuslim terkadang melemah sehingga dikuasai oleh hawa nafsunya, syetan merayunya untuk selalu berbuat maksiat terhadap dirinya dan berusaha menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt.
Allah itu Maha Pemaaf kepada orang-orang mukminn untuk bertaubat nasuha supaya mereka mendapatkan kasih sayang Allah Swt dan surga-Nya, maka Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman bertaubatah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya” (At Tahrim :8)
Jika kita telah berbuat kesalahan atau berbuat dosa sekecil apapun sebaiknya langsung bertaubat kepada Allah, jangan sampai menunggu. Karena pintu taubat masih terbuka bagi semua manusia hingga matahari terbit dari barat.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (yang artinya) “Sesungguhnya Allah membukakan Tangan-Nya pada malam hari agar orang yang melakukan kejahatan di siang hari bertaubat dan Dia membukakan Tangan-Nya di siang hari agar yang melakukan kejahatan di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari barat” (HR. Muslim no. 2759)
Allah mengajak para pelaku perbuatan dosa untuk bertaubat agar Allah mengampuni mereka “Tuhanmu telah menetapkan atas diri Nya kasih sayang, (yaitu) barangsiapa yang berbuat kedzaliman di antara kamu lantaran kejahilan (kebodohan) kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannnya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al An’am :54)
Allah Maha pengasih terhadap hamba-hamba-Nya, mencintai orang-orang yang bertaubat dan menerima taubat mereka, sebagaimana firman-Nya “Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan” (As Syura :25). Dan firman-Nya “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Al baqarah : 222)
Allah mencintai taubat hamba-Nya dan menerima taubat itu bahkan Allah gembira dengan taubat itu sebagaimana sabda Nabi shallahllhu ‘alaihi wasallam “Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-Nya dari pada gembiranya seorang yang kehilangan bekal bersama untanya disebuah padang yang tandus kemudian dia medapatkannya kembali unta itu”
Sumber : http://gaulfresh.com
loading...

0 Response to "Taubatnya seorang Muslim"

Post a Comment