Siapa yang Mewarisi Hutang Jika Orang Mati Meninggalkan Hutang?

Kongsikan di
Sudah sering dibahas tentang pembahagian waris, dalam hal ini pembahagian harta dari mereka yang telah meninggal dunia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hutang-hutang mereka yang telah meninggal dunia, siapa yang mewarisinya ? Apakah sama dengan pembahagian harta? Terima kasih

Jawapan:

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Yang harus diketahui lebih awal ialah baahwa hutang mayat itu bukan untuk diwarisi, akan tetapi hutang mayat itu dilunasi. Ya dilunasi dari harta mayat yang ditinggalkan. Dan itu bahagian dari kewajiban yang harus dilaksakan sebelum pembahagian harta waris.

Jadi sebelum pembahagian harta waris itu dimulai, harta mayat sudah steril dari sangkutan dan kewajiban yang berkaitan dengan harta, salah satunya ialah hutang. Maka, keluarkan dulu hutangnya, barulah mulai pembahagian harta warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ …

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (pembahagian-pembahagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya …” (QS. An-Nisa’: 11)

Dalam pembahasan waris di surat An-Nisa’ ayat 11, 12, 13 dan juga 176, di penghujung ayat tersebut, Allah swt selalu mengatakan bahawa pembahagian waris itu setelah wasiat dan hutang dikeluarkan dari harta si mayat.

Jadi memang ada kewajiban mengeluarkan itu dulu sebelum dibagikan waris, sehinggga ketika waris dibahagikan, harta sudah bersih dari semua sangkutan hutang.

Sebelum pembahagian Waris Kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan mayat sebelum dibahagikannya waris untuk para ahli warisnya ada 3 masalah, iaitu :

Pengurusan Jenazah
Hutang
Wasiat

(1) Pengurusan Jenazah

Ketika seseorang meninggal, yang harus dilakukan oleh ahli waris bukanlah langsung membahagikan harta warisan, akan tetapi ia mengeluarkan dari harta si mayat untuk pengurusan jenazahnya.
Kalaupun nanti ada salah satu anak atau ahli waris yang dengan rela mengeluarkan sebahagian hartanya untuk pengurusan jenazah, itu tidak mengapa. Initinya bahawa pengurusan jenazah itu diambil dari harta mayat sendiri.

(2) Hutang
Tentu yang dibicarakan dalam hal ini adalah hutang yang berkaitan dengan harta si mayat, baik itu hutang kepada Allah swt atau juga hutang kepada manusia.

Hutang kepada Allah swt adalah ibadah yang tertunda dilaksanakan kerana maut mendahuluinya. Misalnya, zakat, atau nadzar sedekah yang belum terlaksana, hutang membayar Kafarat, atau juga fidyah.

Dalam madzhab Al-Syafiiyah, jika si mayat mempunyai tanggungan hutang kepada Allah dan juga kepada manusia, maka yang harus didahulukan adalah hutang kepada Allah dulu. Berbeza dengan kalangan Al-Hanafiyah yang mendahului hutang kepada manusia dibanding hutang kepada Allah swt.

Bagaimana Jika Hutangnya Melebihi Nilai Harta yang Ditinggalkan?Jika hutang si mayat ternyata melebihi nilai harta yang dia tinggalkan, jadi hartanya tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya sendiri. Maka para pemberi hutang (piutang) akan mendapatkan bayaran sesuai nilai hutang si mayat kepadanya dari jumlah keseluruhan hutang.

Disebutkan Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah (3/20), dalam perkara ini; iaitu jika hutang si mayat melebih ulama memberikan solusi seperti itu. Aplikasinya sebagai berikut:

Misalnya si mayat mempunyai hutang kepada 3 orang. Kepada orang A, mayat berhutang sebanyak 500 Juta. Dan kepada orang B, mayat berhutang 250 juta. Lalu kepada si C, mayat berhutang 250 juta juga. Jadi jumlah hutang mayat itu adalah 1 Million, sedangkan mayat hanya meninggalkan harta sebesar 500 juta.

Jika dihitung, dari keseluruhan hutang (1 Million), 500 juta adalah 50% dari 1 Million. Dan 250 juta adalah 25% dari 1 Million. Maka bagi piutang A (pemberi hutang 500 juta) ia mendapatkan 50% dari seluruh harta mayat (500 juta), iaitu 250 Juta.

Dan piutang B serta C (yang memberi hutang 250) ia mendapat masing-masing 25% dari seluruh harta mayat (500 juta), iaitu masing-masing 125 juta.

Dan tentu akan jauh lebih baik, jika ada salah satu dari ahli waris yang memang mempunyai harta berlebihan, untuk melunasi hutang tersebut atau menjaminnya. Dan itu sangat terpuji.

(3) Wasiat
Setelah pengurusan jenazah, hutang, kewajiban selanjutnya yang harus dikeluarkan dari harta mayat yang ditinggalkan ialah wasiat. Dengan syarat bahawa wasiatnya tidak lebih dari 1/3 dari jumlah keseluruhan harta si mayat.

Dalam ayat didahulukan penyebutannya wasiat, kenapa hutang yang didahulukan?

Ya. Walaupun penyebutannya wasiat yang terlebih dahulu, akan tetapi para ulama sudah berijma’ bahawa yang mesti didahulukan adalah hutang. Dengan alasan bahawa Nabi mengerjakan itu, dan bukan wasiat terlebih dahulu.

Diriwayatkan dari sayyidina ‘Ali radhiyallahu ‘anhu:

إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الدَّيْنَ قَبْل الْوَصِيَّةِ

“sesungguhnya Nabi saw memulai (membayarkan) hutang sebelum menunaikan wasiat”.

Adapun penyebutan wasiat yang lebih dahulu dari pada hutang dalam ayat tersebut, tidak bererti keharusan menunaikannya lebih dahulu. Ulama menyebutkan beberapa hikmah penyebutan wasiat yang lebih dulu dari pada hutang, diantaranya ialah:

kerana memang wasiat itu terjadi kerana dorongan qurbah (ibadah) dan bukti iman serta motivasi terjaganya hubungan antara keluarga yang ditinggalkan. Berbeza dengan hutang yang –terkadang- dilakukan oleh mayat kerana sebab kelalaiannya.

Jadi penempatan wasiat lebih dulu dalam ayat kerana wasiat lebih afdal dalam syariah dibanding hutang.

Wallahu a’lam bis-shawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sumber : islamidia.com
loading...

0 Response to "Siapa yang Mewarisi Hutang Jika Orang Mati Meninggalkan Hutang?"

Post a Comment