Dosa Kita Kepada Jiran Kita Yang Ramai Tidak Perasan

Kongsikan di
TIGA JENIS JIRAN

Jiran tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Di dalam Islam, Jiran terbahagi kepada tiga jenis iaitu jiran tiga hak, jiran dua hak dan jiran satu hak. Nabi s.a.w telah menyatakan dalam hadisnya bahawa Jiran tetangga itu ada tiga jenis:

1.      Tetangga muslim yang ada hubungan keluarga baginya, maka dia mendapat hak sebagai tetangga, hak sebagai orang muslim dan sebagai keluarga (kerabat).

2.      Tetangga muslim, baginya mendapat hak sebagai tetangga, dan hak sebagai seorang Islam.

3.      Tetangga kafir, maka baginya mendapat hak sebagai tetangga.

Dalam sejarah dicatatkan bahawa Khalifah Umar al-khattab mempunyai seorang tetangga Yahudi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Apabila beliau menyembelih kambing beliau sering memberikan sedikit daging kambing tersebut kepada jiran yahudi tersebut.

HORMATI JIRAN

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nabi bersabda:

"Demi Allah, dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Nabi lalu ditanya: "Siapakah dia Ya Rasulullah? Nabi menjawab: "Iaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya".

Sabdanya lagi: "Tidaklah akan memasuki Syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya" ( Hadis riwayat Muslim)

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat ( Akhiratt) maka janganlah menyakiti jirannya" (Hadis riwayat Bukhari)

 HAK-HAK JIRAN

Nabi menyatakan lagi dalam hadisnya:

"Tahukah kamu apa dia hak jiran tetangga itu?;

1.       Jika ia meminta  tolong kepadamu, Engkau akan menolongnya.

2.       Jika ia minta pinjaman, engkau akan memberikan pinjaman kepadanya.

3.      Jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya.

4.       Jika ia sakit engkau akan menziarahinya,

5.       Jika ia mendapat sesuatu kebaikan, engkau ucapkan tahniah kepadanya,

6.       jika ia tertimpa bahaya, engkau turut sedih bersamanya.

7.      Jika ia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya

8.      Jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai kerumahnya kecuali dengan izinnya.

9.      Jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu

10.  Jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya

11.  Jika engkau tidak mahu memberikannya maka hendaklah engkau memasukan buah-buahan itu ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan  olehnya dan janganlah membiarkan anakmu memakan buah-buahan itu dihadapan anaknya, kelak anak jiran itu akan menangis mahukan buah tersebut.

SABAR  KERENAH JIRAN

Seseorang itu hendaklah sentisa sabar dengan karenah atau gangguan jiran, kerana ia termasuk dalam golongan orang berbuat baik kepadanya. Dalam sejarah dimana telah datang seorang laki-laki kepada nabi s.a.w menyatakan:

 " Ya rasulullah, tunjukan aku pada amal yang jika akau mengejakan akan dapat memasukan aku ke dalam syurga". Nabi menjawab:" Jadilah kamu sebagai orang yang baik". Orang itu bertanya:" Ya Rasulullah, bagimana aku mengetahui bahawa aku ini seorang yang baik?. Maka nabi menjawab:"Tanyakanlah pada tetanggamu, maka jika mereka mengatakan enkau baik maka engkau sebenarnya adalah baik, maka jika mereka mengatakan engkau jahat, maka engkau adalah jahat".

( hadis riwayat al-Baihaqi)

Sumber: JAIS
loading...

0 Response to "Dosa Kita Kepada Jiran Kita Yang Ramai Tidak Perasan"

Post a Comment